TURAY – KONFERANS

YTÜ Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Kent Merkezlerinin Canlandırılması – Beyoğlu için Öneriler” isimli konferans 31 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 10:30 da Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Konferansa videosuna aşağıdaki YouTube linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Araş. Gör. Buse Açık, Araş. Gör. Gökhan Uşma ve Öğr. Gör. Onur Hazal Yeğenağa’ya değerli katkıları ve sunumları için teşekkür ediyoruz.

YENİ MAKALE – NEW ARTICLE

Yüksek Mimar Pırıl Kuğu İşcan ile birlikte hazırladığımız “A New Concept For Comprehending The Changes In Today’s Cities: “Urban Container” and Examination of The Term Regarding Turkey” isimli makale Kent Akademisi dergisinde yayınlanmıştır.

Makaleye https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/51798/646114 adresinden ulaşabilirsiniz.

The article “A New Concept For Comprehending The Changes In Today’s Cities:” Urban Container “and Examination of The Term Regarding Turkey”, which we prepared with Architect Pırıl Kuğu İşcan (MSc.), was published in “Kent Academisi” journal.

You can access the article at https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/51798/646114

İSTANBUL DEPREM ÇALIŞTAYI / 2-3 ARALIK 2019

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İstanbul’un afetlere dayanıklı bir şehir olması amacıyla farklı paydaşları bir araya getirmeyi hedefleyen “İstanbul Deprem Çalıştayı” 2-3 Aralık’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İlk gün davetli konuşmacı ve panelistlerin katılımı ile başlayan konferans, ikinci gün İBB’nin deprem ve kentsel dönüşümle ilgili yöneticileri, ulusal ve uluslararası akademisyenler,  ilgili bakanlıklar, valilik, enstitüler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, farklı disiplinlerdeki meslek grupları ve sektörlerden temsilcilerin oluşturduğu 700’ün üzerinde katılımcının bir araya geldiği yuvarlak masa toplantılarında afetlere yönelik sorunlar, çözüm önerileri ve proje üretimleri ile tamamlandı.

YTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNİYET TÖRENİ / YTU FACULTY OF ARCHITECTURE 2018-2019 EDUCATION YEAR GRADUATE CEREMONY

YTÜ Mimarlık Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 25 Haziran 2019 tarihinde YTÜ Davutpaşa 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kültür Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Mezun olan tüm öğrencilerimizi kutluyor, mesleki hayatlarında üstün başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun.

YTÜ Architecture Faculty 2017-2018 Education Year Graduate Ceremony was held on June 25, 2019 at YTÜ Davutpaşa 2010 European Capital of Culture Culture Congress Center.

I congratulate all of our graduated students and wish them superior achievements in their professional lives. You have a nice way.

“TİMBUKTU HAFIZA MÜZESİ VE EL YAZMALARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ” DİPLOMA PROJESİ FİNAL JÜRİSİ – 31 MAYIS 2019

Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL, Doç. Dr. Ebru OMAY POLAT ve Doç. Dr. M. Tolga AKBULUT tarafından yürütülen “MALİ’DE TİMBUKTU HAFIZA MÜZESİ VE EL YAZMALARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ” konulu Mimari Tasarım 7 (Diploma Projesi) Yılsonu Jürisi, danışman jüri üyelerimiz Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU, Prof. Dr. İclal DİNÇER, Prof. Dr. Can BİNAN, Doç. Dr. Dilek EKŞİ AKBULUT, Yük. Mimar Nevzat SAYIN ve raportörlerimiz Araş. Gör. Serhat ULUBAY, Araş. Gör. Zeynep Ece ATABAY ve Araş. Gör. Tuğçe DARENDELİ’nin katılım ve katkıları ile 31 Mayıs 2019 Cuma günü gerçekleştirilmiştir.

Danışman jüri üyelerimize katkıları için teşekkür ediyor, diploma projesini tamamlayan tüm öğrencilerimize meslek yaşamlarında başarılar diliyoruz.

TİMBUKTU HAFIZA MÜZESİ VE EL YAZMALARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DİPLOMA PROJESİ – 1. ARA JÜRİSİ

Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL, Doç. Dr. Ebru OMAY POLAT ve Doç. Dr. M. Tolga AKBULUT tarafından yürütülen “MALİ’DE TİMBUKTU HAFIZA MÜZESİ VE EL YAZMALARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ” konulu Mimari Tasarım 7 (Diploma Projesi) 1. Ara Jürisinin ilk bölümü, danışman jüri üyelerimiz Prof. Dr. İclal DİNÇER, ICOMOS Başkan Yardımcısı ve ICOMOS MALİ Milli Komite Başkanı Dr. Mimar Alpha DIOP, Doç. Dr. Dilek EKŞİ AKBULUT, raportörlerimiz Araş. Gör. Serhat Ulubay, Araş. Gör. Zeynep Ece Atabay ve Araş. Gör. Tuğçe Darendeli’nin katılım ve katkıları ile 3 Nisan 2019 Çarşamba günü tamamlandı.

Jüri öncesinde Dr. Mimar Alpha DIOP, öğrencilerimize Mali ve Timbuktu tarihi ile bölgenin geleneksel yapıları ve yapım teknikleri hakkında önemli bilgiler içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Danışman jüri üyelerimize katkıları için teşekkür ediyoruz.

Danışman jüri üyelerimize katkıları için teşekkür ediyoruz.

AFRİKA KÜLTÜR MİRASININ İZİNDE MALİ – Dr. Mimar ALPHA DIOP

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 2 Nisan 2019 salı günü, ICOMOS Başkan Yardımcısı ve ICOMOS MALİ Milli Komite Başkanı Dr. Mimar Alpha DIOP tarafından “AFRİKA KÜLTÜR MİRASININ İZİNDE MALİ” isimli bir konferans verilmiştir.

Dr. Mimar Alpha DIOP konferans kapsamında MALİ kültürü ve mimarisi ve aşağıda isimleri yazan UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kültürel ve karma (doğal ve kültürel) MALİ dünya miras alanları hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştur.

Sayın Dr. Mimar Alpha DIOP’a değerli sunumu ve katkıları için çok teşekkür ediyoruz.

MALİ KÜLTÜREL MİRAS ALANLARI

MALİ DOĞAL ve KÜLTÜREL MİRAS ALANI