ACADEMIC

2018-2021 YTÜ Turizm Alanları Yönetimi Uygulama Araştırma Merkezi (TURAY)
YTU Tourism Areas Management Application Research Center (TURAY)

Yönetim Kurulu Üyeliği – Müdür
Board Member – Director

2016-2018 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Yıldız Technical University Faculty of Architecture

Dekan Yardımcılığı
Vice Dean

2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Yıldız Technical University Faculty of Arch. Department of Arch.

Doçent Kadroya Atanma
YTU Assoc. Prof.  

2013 T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
T.C. Council of Higher Education

Doçent Unvanı
Assoc. Prof. 

2010-2012 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Yıldız Technical University Faculty of Arch. Department of Arch.

Bölüm Başkan Yardımcılığı
Vice Chairperson

2009-2015 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Megaron E-Dergisi
Yıldız Technical University Faculty of Arch. Megaron E-Journal

Yardımcı Editör – Yayın Kurulu Üyeliği
Co-Editor – Editorial Board Member

2009-2012 YTÜ Turizm Alanları Yönetimi Uygulama Araştırma Merkezi (TURAY)
YTU Tourism Areas Management Application Research Center (TURAY)

Yönetim Kurulu Üyeliği – Müdür Yardımcılığı 
Board Member – Deputy Director

2006-2009 YTÜ Turizm Alanları Yönetimi Uygulama Araştırma Merkezi (TURAY)
YTU Tourism Areas Management Application Research Center (TURAY)

Yönetim Kurulu Üyeliği
Board Member

2006 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Yıldız Technical University Faculty of Arch. Department of Arch.

Yard. Doç. Dr. 
Assist. Prof. Dr.

2004-2009 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Megaron E-Dergisi
Yıldız Technical University Faculty of Arch. Megaron E-Journal

Kurucu Üye – Yayın Kurulu Üyeliği
Founder Member – Editorial Board Member 

2004 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm
Yıldız Technical University Faculty of Arch. Department of Arch.

Araştırma Görevlisi Dr.
Assist. Dr. 

1997 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm
Yıldız Technical University Faculty of Arch. Department of Arch.

Araştırma Görevlisi
Assist.