TURAY KONFERANS 2

Tarihi ve Kültürel Kent Merkezlerinin Canlandırılması Beyoğlu İçin Öneriler başlıklı konferans 26 Kasım 2020 tarihinde Saat 18:30’da Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.  

Konferans kapsamında Dr. Öğretim Üyesi Selin Yıldız tarafından yürütülen “Turizm Amaçlı Yerleşme ve Yapılanmada Makro ve Mikro Ölçekte Programlama ve Tasarım İlkeleri” dersi kapsamında yapılan çalışmalar bağlamında, Öğr. Gör. İstem Seçkin Parlakyıldız Köse tarafından “Yaratıcı Haritalama ile Mekansal Pratiklerin Mekanın Halleri ve Hisleri Üzerinden İncelenmesi Önerisi: Deneyime Dayalı Turizm Çalışması örneği Olarak İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı örneği”, Y. Mimar Can Turan tarafından “Kültürel Turizm Bağlamında İstiklal Caddesi Tiyatroları” ve Araş. Gör. Zeyneb Ayla Kirenci Eruzun tarafından “Kültürel Miras Bağlamında istiklal Caddesi Pasajlarının Yeniden Kullanım ile Canlandırılması” isimli sunumlar gerçekleştirilmiştir. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Konferansın kaydına youtube üzerinden ulaşabilirsiniz.  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s