MÜZE YAPILARI (SEÇME DERS)

YTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı tarafından, Mimarlık Bölümü Lisans Seçme Dersi olarak önerilen “MIM 4061 – MÜZE YAPILARI” dersinin, YTÜ Senatosu Kararı ile 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılından itibaren açılmasına karar verilmiştir.

BİNA BİLGİSİ’ne GİRİŞ KİTABI – YENİ BASKI

Yard. Doç. Dr. Aziz Kıran ve Prof. Dr. Çiğdem Polatoğlu’nun hazırlamış olduğu Bina Bilgisi’ne Giriş isimli kitabın 6. baskısı Yıldız Teknik Üniversitesi Basım – Yayın Merkezi tarafından Nisan 2021 tarihinde yayınlanmış olup kitabın yeni baskısında tarafımdan yazılan “Sürdürülebilir Mimarlık” isimli bir bölüm de yer almaktadır.

Öğrencilerimize ve konuya ilgi duyan tüm okurlara yararlı olmasını diliyorum.

Kitaba YTÜ kampüsleri içinde bulunan kitapçılardan ulaşılabilir

The 6th edition of the book titled “Introduction to Building Design”, prepared by Assist. Prof. Dr. Aziz Kıran and Prof. Dr. Çiğdem Polatoğlu was published by Yıldız Technical University Press and Publishing Center in April 2021. The new edition of the book also includes a section called “Sustainable Architecture” written by me.

I hope it will be useful to our students and all readers who are interested in the subject.

The book can be purchased from bookstores in YTU campuses.

ELAZIĞ: KENT – KONUT – DEPREM PANELİ

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Elazığ Şehir Meclisi işbirliği ile gerçekleştirilen ” Kent – Konut – Deprem Paneli” 25 Ocak 2021 tarihinde tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiş ve panel kapsamında “Deprem Güvenli Yapı Tasarımı ve Afet Sonrasında Geçici ve Kalıcı Barınma” konulu sunum gerçekleştirilmiştir.

KIRILMA NOKTASI – Disiplinler Arası Deprem Çalıştayı

Yaşadığımız coğrafya için önemli bir doğa olayı olan “Deprem” konusunda, Fırat Üniversitesi “Yapı Planlama Topluluğu”, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü “Yapı Topluluğu” ve Gazi Üniversitesi “Planlama Topluluğu” tarafından düzenlenen “KIRILMA NOKTASI – Disiplinler Arası Deprem Çalıştayı, 19 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Bu anlamlı ve önemli çalıştayın organizasyonunda ve düzenlenmesinde görev olan tüm öğrencilerimize teşekkür ederim.

TURAY KONFERANS 2

Tarihi ve Kültürel Kent Merkezlerinin Canlandırılması Beyoğlu İçin Öneriler başlıklı konferans 26 Kasım 2020 tarihinde Saat 18:30’da Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.  

Konferans kapsamında Dr. Öğretim Üyesi Selin Yıldız tarafından yürütülen “Turizm Amaçlı Yerleşme ve Yapılanmada Makro ve Mikro Ölçekte Programlama ve Tasarım İlkeleri” dersi kapsamında yapılan çalışmalar bağlamında, Öğr. Gör. İstem Seçkin Parlakyıldız Köse tarafından “Yaratıcı Haritalama ile Mekansal Pratiklerin Mekanın Halleri ve Hisleri Üzerinden İncelenmesi Önerisi: Deneyime Dayalı Turizm Çalışması örneği Olarak İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı örneği”, Y. Mimar Can Turan tarafından “Kültürel Turizm Bağlamında İstiklal Caddesi Tiyatroları” ve Araş. Gör. Zeyneb Ayla Kirenci Eruzun tarafından “Kültürel Miras Bağlamında istiklal Caddesi Pasajlarının Yeniden Kullanım ile Canlandırılması” isimli sunumlar gerçekleştirilmiştir. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Konferansın kaydına youtube üzerinden ulaşabilirsiniz.  

TURAY – KONFERANS

YTÜ Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Kent Merkezlerinin Canlandırılması – Beyoğlu için Öneriler” isimli konferans 31 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 10:30 da Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Konferansa videosuna aşağıdaki YouTube linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Araş. Gör. Buse Açık, Araş. Gör. Gökhan Uşma ve Öğr. Gör. Onur Hazal Yeğenağa’ya değerli katkıları ve sunumları için teşekkür ediyoruz.

YENİ MAKALE – NEW ARTICLE

Yüksek Mimar Pırıl Kuğu İşcan ile birlikte hazırladığımız “A New Concept For Comprehending The Changes In Today’s Cities: “Urban Container” and Examination of The Term Regarding Turkey” isimli makale Kent Akademisi dergisinde yayınlanmıştır.

Makaleye https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/51798/646114 adresinden ulaşabilirsiniz.

The article “A New Concept For Comprehending The Changes In Today’s Cities:” Urban Container “and Examination of The Term Regarding Turkey”, which we prepared with Architect Pırıl Kuğu İşcan (MSc.), was published in “Kent Academisi” journal.

You can access the article at https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/51798/646114

İSTANBUL DEPREM ÇALIŞTAYI / 2-3 ARALIK 2019

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İstanbul’un afetlere dayanıklı bir şehir olması amacıyla farklı paydaşları bir araya getirmeyi hedefleyen “İstanbul Deprem Çalıştayı” 2-3 Aralık’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İlk gün davetli konuşmacı ve panelistlerin katılımı ile başlayan konferans, ikinci gün İBB’nin deprem ve kentsel dönüşümle ilgili yöneticileri, ulusal ve uluslararası akademisyenler,  ilgili bakanlıklar, valilik, enstitüler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, farklı disiplinlerdeki meslek grupları ve sektörlerden temsilcilerin oluşturduğu 700’ün üzerinde katılımcının bir araya geldiği yuvarlak masa toplantılarında afetlere yönelik sorunlar, çözüm önerileri ve proje üretimleri ile tamamlandı.