COURSES

LİSANS DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN DERSLER – BACHELOR’S DEGREE COURSES

Yıldız Teknik Üniversitesi – Yildiz Technical University

 • Bina Bilgisi 1 – Building Theory and Design   (Link)
 • Temel Tasar – Basic Design
 • Tasarı Geometri – Descriptive Geometry
 • Mimari Anlatım Teknikleri – Architectural Presentation Techniques
 • Mimari Tasarıma Giriş – Introduction to Architectural Design
 • Mimari Tasarım Dersleri (Proje Stüdyoları) – Architectural Design Courses (Project Studios)
  • Mimari Tasarım 3 – Architectural Design 3  (Link)
 • Bitirme Tezi – Graduation Thesis

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (2013 – ….) – Fatih Sultan Mehmet Vakıf University

 • Mimari Tasarım Dersleri (Proje Stüdyoları) – Architectural Design Courses (Project Studios)

Maltepe Üniversitesi (2011-2013) – Maltepe University

 • Tasarım İletişim Teknikleri  – Graphic Communication 
 • Deprem Bilgisi ve Deprem Güvenli Mimari Tasarım Earthquake Knowledge and Earthquake Resistant Architectural Design

İstanbul Aydın Üniversitesi (2010-2011) – İstanbul Aydın University

 • Mimari Tasarım Dersleri (Proje Stüdyoları) – Architectural Design Courses (Project Studios)

ÖN LİSANS DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN DERSLER – ASSOCIATE’S DEGREE COURSES

Bahçeşehir Üniversitesi (2009-2010) – Bahçeşehir University

 • Maket Yapımı  – Model Making

LİSANSÜSTÜ DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN DERSLER – MASTER’S DEGREE COURSES

Yıldız Teknik Üniversitesi Yildiz Technical University

 • Tasarım Kuram ve Yöntemleri – Design Theories and Methods   (Link)

YÜRÜTÜLEN TEZLER – CONDUCTED THESIS

Yıldız Teknik Üniversitesi – Yildiz Technical University

Doktora Tezleri – Doctoral Thesis

Melisa Diker, “Konutta Esneklik Kavramının Kullanıcı Tercihleri Bağlamında Değerlendirilmesi“, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimari Tasarım Programı Doktora Tezi, İstanbul 22.09.2021.

Yüksek Lisans Tezleri – Master Thesis

Ersan Yıldız, “Mimarlığın Temsilinden Temsilin Mimarisine”, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 24.07.2019.

Cafer Mustafa Çetindaş, “Afet Sonrası Kalıcı Konutlarda Katılımcı Yaklaşım”, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 23.07.2019.

Büşra Düzoğlu Tercan, “Kent İçi Ulaşımda Otobüs Aktarma Merkezlerinin Tasarım Yaklaşımları”, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 17.07.2019.

Tuğçe İrtenk, “Otistik Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Mimari Tasarım Açısından İncelenmesi”, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2011.

Pırıl Kuğu İşcan, “Kentsel Konteyner Kavramı’nın Dünya ve Türkiye Örneğinde İrdelenmesi”, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2010.

Tuğba Evrim, “Kullanım Sonrası Değerlendirme (KSD) Yönteminin YTÜ Kimya ve Metalürji Fakültesi Binası Örneğinde İncelenmesi”, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2010.

İlke Aytar, “The research of the properties and the settlement datums of lately developed gated communities at Istanbul / İstanbul Genelinde Yeni Gelişen Kapalı Sitelerin Yerleşim Verileri ve Özelliklerinin İncelenmesi”, Graduate School of Natural and Applied Sciences / YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2010.

Uygar Yüksel, “Mimaride Yeni Bir Konut Tipi: “Rezidans” İstanbul Kapsamında Rezidansları Tasarım Kriterlerinin İncelenmesi”, YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2009.