TURAY – KONFERANS

YTÜ Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Kent Merkezlerinin Canlandırılması – Beyoğlu için Öneriler” isimli konferans 31 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 10:30 da Zoom üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Konferansa videosuna aşağıdaki YouTube linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

Araş. Gör. Buse Açık, Araş. Gör. Gökhan Uşma ve Öğr. Gör. Onur Hazal Yeğenağa’ya değerli katkıları ve sunumları için teşekkür ediyoruz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s