PUBLICATIONS

MAKALELER – ARTICLES

 • Diker M., Akbulut M. T., “Reviewing Flexibility in Housing with Free Sorting Method”, Megaron, Yıldız Technical University Faculty of Architecture E-Journal, Volume 16, Issue 2, pp.183-196, 2021 (Link)
 • Kuğu İşcan, P., Akbulut M. T., “A New Concept For Comprehending The Changes In Today’s Cities: “Urban Container” and Examination of The Term Regarding Turkey” Kent Akademisi, cilt 12, sayı 4, 15 Aralık 2019 (Link)
 • Yildiz S., Akbulut M.T., “Current Trends in Developing Urban Tourism”, International Journal of Architectural Research Archnet-IJAR, vol.7, pp.297-310, 2013 (Link)
 • Akbulut M.T., Polatoğlu Ç., Aytuğ A., “Evaluation (POE) of Yildiz Technical University (YTU) School of Foreign Languages (SFL)”, Journal of Civil Engineering and Architecture, vol.6, pp.1128-1137, 2012 (Link)
 • Akbulut M.T., Aytar İ., “İstanbul Ölçeğinde Kapalı (Konut) Siteler(i); Tercih Nedenleri ve Gelişimi”, Mimarist, vol.45, pp.90-96, 2012 (Link)(Abstract)
 • Akbulut M.T., Yüksel U., “Gösterinin Bir Parçası Olarak Mimarlık Etkinliği”, Mimarist Üç Aylık Mimarlık Kültür Dergisi, ss.53-55, 2009 (Link)
 • Yüksel U., Akbulut M.T., “Tüketim Odaklı Mimarlığın Son Yıllardaki Yeni Aktörleri: Rezidanslar”, e-Megaron, cilt.4, ss.110-118, 2009 (Link)(Özet)(Abstract)
 • Akbulut M.T., Ekşi Akbulut D., “Marsilya-Çekim Bölgesi Yaratmak”, Yapı Dergisi, ss.42-47, 2006 (Link)
 • Akbulut M.T., “YTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu Yerleşkesi – Tasarım, Uygulama”, Mimarist Üç Aylık Mimarlık Kültür Dergisi, ss.97-99, 2005 (Link)
 • Akbulut M.T., Aytuğ A., “Deprem Hasar Görebilirlik Riskinin Gözleme Dayalı Belirlenmesine Yönelik Öneri Değerlendirme Yaklaşımı”, e-Megaron, cilt.1, ss.88-98, 2005 (Link) (Özet)
 • Akbulut M.T., “Tasarımda Deprem Olgusu”, Tesisat Dergisi (Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, ss.110-120, 2005 (Link)
 • Aytuğ A., Akbulut M.T., “The Geometrical Analysis of Mosques of Architect Sinan”, Journal of Mathematics & Design, vol.1, pp.51-65, 2001 (Link)

BİLDİRİLER – CONFERENCE PAPERS

 •  Akbulut, M.T., Ekşi Akbulut, D., “The Evaluation of Culture and Art Knowledge of the 1st Grade Students in Architecture Education”, INTED 2019 – 13th annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 11th, 12th and 13th of March, 2019.
 • Ekşi Akbulut, D., Akbulut, M.T., “Erasmus Exchange Programs and Approaches for Architectural Education”, INTED 2019 – 13th annual International Technology, Education and Development Conference, Valencia, 11th, 12th and 13th of March, 2019.
 • Diker, M., Akbulut M.T., “A Review of Courtyard Items in Traditional Antakya Houses in the Context of Functional Flexibility”, S.ARCH : The 6th International Conference on Architecture & Built Environment, Venedik, ITALYA, 22-24 Mayıs 2018.
 • Akbulut M.T., Dağgülü İ.B., “An Approach To Teach The Descriptive Geometry Course With Digital Tools In Architectural Education”, INTED 2017, 11th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, ISPANYA, 6-8 Mart 2017, pp.6800-6808 (Link)
 • İrtenk T., Akbulut M.T., “Architectural Design Principles For Autistic Childrens Education And Rehabilitation Centers”, 7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barselona, ISPANYA, 6-8 Temmuz 2015, pp.5752-5761 (Link)
 • Ekşi Akbulut D., Akbulut M.T., “Social Network Usage in Architectural Education”, 7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, ISPANYA, 6-8 Temmuz 2015, pp.7883-7890 (Link)
 • Ekşi Akbulut D., Çifci A., Akbulut M.T., “CHILDREN WORKSHOPS ABOUT “ARCHITECTURE” BY PRIVATE MUSEUMS IN ISTANBUL”, 5th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, ISPANYA, 1-3 Temmuz 2013, pp.2474-2480
 • Acer D., Çifci A., Akbulut M.T., “A workshop with architecture students about design education for children”, World Conference on Design, Arts and Education (DAE), ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Mayıs 2012, vol.-, pp.—
 • Yildiz S., Akbulut M.T., “Current Trends in Developing Urban Tourism”, CAUMME International Symposium Global Impacts and Local Challenges, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2012, pp.
 • Önel H., Akbulut M.T., “Deprem Bölgelerinde Güvenli Yapı tasarımına İlişkin Temel Yaklaşımlar”, Deprem Bölgelerinde Yapı Üretimi Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15 Şubat 2002 – 16 Şubat 2012, ss.78-91
 • Canbay Türkyılmaz Ç., Akbulut M.T., Polatoğlu Ç., Ünver R., “XXXIII. Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) Toplantısı”, Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyoları Üzerine Bir İnceleme, TRABZON, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2012, ss.44-48
 • Akbulut M.T., Çifci A., Omay Polat E.E., “Interactive Design Work with Kindergarten Children: “Bird House” Digital Presentation and Practice”, 2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Lefkoşa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 27-29 Haziran 2012, pp.— (Abstract)
 • Ünver R., Akyüz Levi E. , Çağdaş G. , Dostoğlu N., Irklı Eryıldız D., Küçükdoğu M.Ş., et al., “TYYÇ Kapsamında Türkiye’deki Mimarlık Eğitimine Genel Bir Bakış”, XXXIII Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) Toplantısı, ISPARTA, TÜRKIYE, 6-7 Ekim 2011, ss.30-37
 • Akbulut M.T., Acer D. , Çiftçi A., “Mimari Tasarım Eğitiminde Enformel Yaklaşımlara Bir Örnek Çocuk ve Mimarlık Atölye Çalışmaları”, Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme 2 – 2. Ulusal Sempozyum, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-21 Ekim 2011, ss.116-125
 • Canbay Türkyılmaz Ç., Akbulut M.T., Polatoğlu Ç., Ünver R., “Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme 2 – 2. Ulusal Sempozyum”, Tasarım Stüdyoları ve Tasarım Stüdyolarının Yürütülüşü Üzerine Bir İrdeleme, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-20 Ekim 2011, ss.338-344
 • Ünver R., Polatoğlu Ç., Akbulut M.T., “Türkiye Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesi ve Bir İnceleme”, XXXII. Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) Toplantısı, KAYSERİ, TÜRKIYE, 5-6 Mayıs 2011, ss.21-30
 • Aytar İ. , Akbulut M.T., “Design Factors of Contemporary Trend; Gated Communities in Istanbul”, IAPS-International Network Symposium 2011, Continuity and Change of Built Environments – Housing, Culture and Space Across Lifespans, Daegu, GUNEY KORE, 10-14 Ekim 2011, pp.—
 • Aytar İ. , Akbulut M.T., “İstanbul Genelinde Yeni Gelişen Kapalı Sitelerin Yerleşim Verileri ve Özelliklerinin İncelenmesi”, Ulusal Konut Konferansı: Kapalı Yerleşmeler; Yeni Yaşamlar, Yeni Mekanlar, Yeni Sınırlar, İTÜ Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Mart 2010, ss.36-38
 • Yüksel U., Akbulut M.T., “Tüketim Odaklı Mimarlığın Son Yıllardaki Yeni Aktörleri: Rezidanslar”, Planlama ve Mimarlık Alanının Son On Yılı Sempozyumu, YTÜ Mimarlık Fakültesi ve Mimarlar Odası , İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-12 Haziran 2009, ss.243-254
 • Akbulut M.T., Ekşi Akbulut D. , “Bir Kentin İmajını Değiştirmek: Simge Yapılar ve Turizm Sektörüne Etkisi”, 2. Turizm ve Mimarlık Sempozyumu / Ulusal Turizm Politikaları ve Mimarlık, ANTALYA, TÜRKIYE, 31 Ekim – 1 Kasım 2008, ss.141-145
 • Akbulut M.T., “Eğitim Yapılarının Deprem Güvenliğinin Sorgulanması ve Tasarım Prensipleri”, International Earthquake Symposium – Kocaeli 2007, Kocaeli University Earth and Space Sciences Research Center – YUBAM, KOCAELİ, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2007, pp.603-615
 • Akbulut M.T., Ekşi Akbulut D. , “Neglected Port Areas – Architectural Reassessment and Renovation Studies”, Medi3ology2 / Coastal Settlements Culture and Conservation in the Mediterranean Basin, Gazimağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 8-10 Ekim 2007, pp.431-441
 • Akbulut M.T., Ekşi Akbulut D. , Koçlar Oral G., “Built Environment and Information Technologies, 1st International CIB Endorsed METU Postgraduate Conference”, The Parameters Effect On Sustainable Built Environment Design, ANKARA, TÜRKIYE, 16-18 Mart 2006, pp.471-481 (Link)
 • Akbulut M.T., Ekşi Akbulut D. , “A Study on Conservation and Refurbishment of Historical Bridges, Büyükçekmece Bridge”, Responding to Tomorrow’s Challenges in Structural Engineering, IABSE Symposium, Budapest, MACARISTAN, 13-15 Eylül 2006, pp.132-133
 • Akbulut M.T., “Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Eğitimi Yaklaşımı”, Deprem Sempozyumu – Kocaeli 2005 / Kocaeli Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, KOCAELİ, TÜRKIYE, 23-25 Mart 2005, ss.586-592 (Link)
 • Baytin Ç., Akbulut M.T., Aytuğ A., “A Research On The Importance Of The Integration Of The Architectural Design Studios And Construction Courses In Architecture Education”, International Congress On The Construction of Architecture and its Teaching: New Professional Tasks, Barcelona, ISPANYA, 17-19 Nisan 2002, pp.—
 • Aytuğ A., Akbulut M.T., “İstanbul’da Mevcut Turizm Tesislerinin Deprem Riski Açısından İrdelenmesi”, TC Turizm Bakanlığı, 2. Turizm Şurası , ANKARA, TÜRKIYE, 12-14 Nisan 2002, ss.101-114

KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ – BOOKS and BOOK CHAPTERS

 • Akbulut M. T., “Sürdürülebilir Mimarlık”, Bölüm 8, ss:169-202, Bina Bilgisi’ne Giriş, Polatoğlu, Ç., Kıran, A. (Ed.), Yıldız Teknik Üniversitesi Basım – Yayım Merkezi, İstanbul, Üniversite Yayın no: YTÜ. MF-2021.0943, Mart 2021.
 • Akbulut M. T., “Mimari Maket, Malzeme ve Teknikler”, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım – Yayım Merkezi, İstanbul, Üniversite Yayın No: YTÜ.MF-2019.0921, ISBN: 978-975-461-556-2, Şubat 2019.
 • Akbulut M.T., Ekşi Akbulut D., “Chapter 3: 1st Year Activity Implementation-Evaluations”, in: ERASMUS+, C.A.T.C.H. Children–Architects To Create Homes 2014-2016, Yılmaz, K., Çiftçi, A. Akbulut, M. T., Ekşi Akbulut, D., Eds., Aker Basım Matbaacılık, İstanbul, pp.39-152, 2016
 • Akbulut M.T., Ekşi Akbulut D., “1 st. Year Activity Descriptions”, in: ERASMUS+, C.A.T.C.H. Children–Architects To Create Homes 2014-2016, Yılmaz, K., Çiftçi, A. Akbulut, M. T., Ekşi Akbulut, D., Eds., Aker Basım Matbaacılık , İstanbul, pp.1-18, 2016
 • Çifci A., Akbulut M.T., Ekşi Akbulut D., “Chapter 2: 2nd Year Activity Implementation-Evaluations (Activities No:1,8)”, in: ERASMUS+, C.A.T.C.H. Children–Architects To Create Homes 2014-2016, Yılmaz, K., Çiftçi, A. Akbulut, M. T., Ekşi Akbulut, D., Eds., Aker Basım Matbaacılık, İstanbul, pp.153-268, 2016
 • Çiftçi A., Akbulut M.T., Ekşi Akbulut D., “2 nd. Year Activity Descriptions”, in: ERASMUS+, C.A.T.C.H. Children–Architects To Create Homes 2014-2016, Yılmaz, K., Çiftçi, A. Akbulut, M. T., Ekşi Akbulut, D., Eds., Aker Basım Matbaacılık, İstanbul, pp.19-38, 2016
 • Akbulut M.T., “Sürdürülebilir Temel Eğitimi Okul Binaları Tasarımında Deprem Faktörü”, Ilıman-Nemli İklim Kuşağı İçin Sürdürülebilir Temel Eğitim Binalarının Tasarım Kriterleri, Tönük, S., Ed., YTÜ, İstanbul, ss.44-66, 2011
 • Akbulut M.T., “Tasarım Hatalarına Bağlı Deprem Hasarları / Earthquake Damages Due To Inadequate Design”, in: You Can Rescue, “Afet Risklerinin Azaltılmasında Tasarımın-Tasarımcının Rolu¨ ve Önemine İlişkin Farkındalığın Artırılması / Raising Awareness of The Design and The Designer’s Role and Importance in Disaster Risk Reduction, Akbulut, M. T., Erkan, N., Gül Ünal, Z., Vatan, M., Eds., YTÜ Basım-Yayın Merk, İstanbul, pp.1-14, 2011 (Link)
 • Ünver F.R., Akbulut M.T., Ünal Z.G., Arabacioğlu F.P., Düzgün Bekdaş H., Darçin P., “MİMARİ TASARIM EĞİTİMİ: “BÜTÜNLEŞME 2″ Sempozyum Kitabı”, TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ, İSTANBUL, 2011
 • Polatoğlu Ç., Canbay Türkyilmaz Ç., Ünver F.R., Akbulut M.T., “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Kapsamında Mimarlık eğitimine Genel Bakış”, TMMOB Mimarlar Odası, İSTANBUL, 2011
 • Milan Z., Akbulut M.T., “Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı Ön Proje Aşaması”, Çeviri, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2002

UZMANLIK RAPORLARI – EXPERTISE REPORTS

 • Akbulut, M. T., “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı 2012-2013 Değerlendirmesi”, Deprem Stratejisi Eylem Planı çerçevesinde İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yapı Güvenliği ve Deprem Komitesi Toplantısına TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi görüşlerini sunmak adına katılım, TOBB Plaza, 18 Aralık 2012, İstanbul.
 • Akbulut, M., T., Aykanat, D., Kaplan, D., “23.10.2011 ve 09.11.2011 tarihlerinde meydana gelen deprem ile ilgili olarak T.C. Van valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü için hazırlanan Van İli, Merkez, Serhat Mahallesi, Kesin Hasar Tespit Raporu”, 08.12.2011, Van.
 • Akbulut, M. T., Aykanat, D., Kaplan, D., “23.10.2011 ve 09.11.2011 tarihlerinde meydana gelen deprem ile ilgili olarak T.C. Van valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü için hazırlanan Van İli, Merkez, Hatuniye Mahallesi, Kesin Hasar Tespit Raporu”, 09.12.2011, Van.
 • Ünver,R., Levi, A., E., Çağdaş, G., Dostoğlu, N., Polatoğlu, Ç., Akbulut M., T., Atılgan, D., Gür, V., Türkyılmaz, C., Ç., Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Kapsamında Mimarlık Eğitimine Genel bir Bakış”, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı VI.- Mimarlık Lisans ve Lisansüstü Eğitimi Çalışma Grubu, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Mimarlık ve Yapı (58) Temel Alanında İnceleme Komisyonu Raporu, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-VI, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 16-18 Kasım 2011, İzmir.
 • Ünver, R., Levi, A., E., Çağdaş, G., Dostoğlu, N., Eryıldız, I. D.,Küçükdoğu, M., Ş., Akbulut M. T., “TYYÇ Kapsamında Türkiye’deki Mimarlık Eğitimine Genel Bir Bakış”, XXXIII. Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) Eğitim Komisyonu Raporu, Süleyman Demirel Üniversitesi-Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 06-07 Ekim 2011, Isparta.
 • Ünver ,R., Polatoğlu, Ç., Akbulut, M. T., “Türkiye Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesi ve Bir İnceleme”, XXXII. Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) Eğitim Komisyonu Çalışma Grubu Raporu, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, ISBN: 978-605-01-0160-7, TMMOB Mimarlar Odası, 05-06 Mayıs 2011, Kayseri.
 • Ünver, F., R., Akbulut, M. T., Ünal, Z., G., Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, MİAK (Mimarlık Akreditasyon Kurulu) – 1. Yıllık Raporu, 24 Haziran 2011, İstanbul.
 • Pakdil, O., Pakdil, F., Erdönmez, E., Akbulut, M. T., Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsü açık ve kapalı alanlarında özürlülerin sorunlarının çözümüne yönelik rapor ve proje geliştirilmesi, 1998, İstanbul.

avesis_logo2

researchGate


academia