BOOKS

Maket1   Maket2

MİMARİ MAKET – MALZEME ve TEKNİKLER / ARCHITECTURAL MODEL – MATERIALS AND TECHNIQUES

Ulusal kitap yazarlığı / National book publication

ISBN: 978-975-461-556-2

Akbulut, M. T., “Mimari Maket – Malzeme ve Teknikler”, Ulusal kitap yazarlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım – Yayım Merkezi tarafından yayınlanmıştır. Üniversite yayın no: Y.T.Ü., MF.DK-2019.0921 / Y.T.Ü. Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, Şubat 2019.

Akbulut, M. T., “Architectural Model – Materials and Techniques, published by Yildiz Technical University Publishing – Printing Center. University Publication No: Y.T.Ü., MF.DK-2019.0921 / YTU Publishing-Printing Center, İstanbul, February 2011.


CATACHOn  CATACHArka

C.A.T.C.H. CHILDREN-ARCHITECTS TO CREATE HOMES 2014-2016 ERASMUS+ PROJECT

Kitap içinde bölüm yazarlığı – Editörlük / Chapters in Book – Editorship

ISBN: 978-605-030-723-8

Yılmaz K., Çiftçi A., Akbulut M.T., Ekşi Akbulut D., (Editörler), C.A.T.C.H. Children-Architects To Create Homes 2014-2016 Erasmus+ Projesi kapsamında bölüm yazarlığı, Akbulut M. T., Ekşi Akbulut D., Bölüm 1, “1 st. Year Activity Descriptions”, Çiftçi A., Akbulut M.T., Ekşi Akbulut D., Bölüm 2, “2 nd. Year Activity Descriptions”, Akbulut M.T., Ekşi Akbulut D., Bölüm 3, “1st Year Activity Implementation-Evaluations”, Çiftçi A., Akbulut M.T., Ekşi Akbulut D., Bölüm 4, “2nd Year Activity Implementation-Evaluations (Aktiviteler No:1,8) Aker Basım Matbaacılık , İstanbul, 2016.

Yılmaz K., Çiftçi A., Akbulut M.T., Ekşi Akbulut D., (Editors), C.A.T.C.H. Children-Architects To Create Homes 2014-2016 Erasmus+ Project, Chapters, Akbulut M. T., Ekşi Akbulut D., Chapter 1, “1 st. Year Activity Descriptions”, Çiftçi A., Akbulut M.T., Ekşi Akbulut D., Chapter 2, “2 nd. Year Activity Descriptions”, Akbulut M.T., Ekşi Akbulut D., Chapter 3, “1st Year Activity Implementation-Evaluations”, Çiftçi A., Akbulut M.T., Ekşi Akbulut D., Chapter 4, “2nd Year Activity Implementation-Evaluations” (Activities No:1,8) Aker Publishing-Printing, İstanbul, 2016.


KurtarabilirsinizÖn KurtarabilirsinizArka

KURTARABİLİRSİNİZ – YOUCANRESCUE

Kitap içinde bölüm yazarlığı – Editörlük / Chapters in Book – Editorship

ISBN: 978-975-461-482-4

Akbulut, M. T., Erkan, N., Ünal, Z., G., Vatan, M. (Editörler), Kurtarabilirsiniz, “Afet Risklerinin Azaltılmasında Tasarımın-Tasarımcının Rolü ve Önemine İlişkin Farkındalığın Artırılması” kitabı içinde bölüm yazarlığı, Akbulut, M T., “Tasarım Hatalarına Bağlı Deprem Hasarları”, s:1-14, Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi ICUS Yayını, YTÜ.ICUS-0852,    ISBN: 978-975-461-482-4, YTÜ Basım-Yayın Merkezi, 2011, İstanbul.

Akbulut, M. T., Erkan, N., Ünal, Z., G., Vatan, M. (Editors), You Can Rescue, “Raising Awareness of The Design and The Designer’s Role and Importance in Disaster Risk Reduction”, Chapter by Akbulut, M T., “Earthquake Damages Due To Inadequate Design”, p:1-14, Yıldız Technical University International Center For Urban Studies- ICUS Publication, YTU.ICUS-0852,    ISBN: 978-975-461-482-4, YTU Publishing-Printing Center, 2011, İstanbul.


DEPREMEDAYANIKLI2ON         DEPREMEDAYANIKLI2ARKA 

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI – ÖN PROJE AŞAMASI

Çeviri – Editörlük – Yayına hazırlama / Translation – Editorship – Preparation for publication

ISBN: 978-975-461-470-1

Prof. Milan Zacek’in (Marseille-Luminy Mimarlık Okulu) özgün adı “Conception Parasismique Des Batiments, Niveau-Avant-Projet” olan yayınının, M. Tolga Akbulut tarafından “Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı – Ön Proje Aşaması” isminde Türkçe çevirisi ve yayına hazırlanması, Üniversite yayın no: Y.T.Ü., MF.YK-11.0837 / Fakülte Yayın no: MF. MİM-11.003, Y.T.Ü. Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 2011.

Prof. Milan Zacek (Ecole d’Architecture de Marseille Luminy), original name of publication “Conception Parasismique Des Batiments, Niveau-Avant-Projet”, translation and preparation for publication in Turkish by M. Tolga Akbulut, with the title of “Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı – Ön Proje Aşaması”, University Publication No: Y.T.Ü., MF.YK-11.0837 / Faculty Publication No: MF. MİM-11.003, Publishing-Printing Center, İstanbul, 2011.


ILIMANNEMLİONILIMANNEMLİARKA

ILIMAN-NEMLİ İKLİM KUŞAĞI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEMEL EĞİTİM BİNALARININ TASARIM KRİTERLERİ

Kitap içinde bölüm yazarlığı  / Chapters in Book 

ISBN: 978-975-461-468-8

Tönük, S. (Editör), “Ilıman-Nemli İklim Kuşağı İçin Sürdürülebilir Temel Eğitim Binalarının Tasarım Kriterleri” isimli kitap içinde bölüm yazarlığı, Bölüm 3, Akbulut, M. T., “Sürdürülebilir Temel Eğitim Okul Binalarının Tasarımında Deprem Faktörü” Üniversite Yayın no: Y.T.Ü., MF. DK-11.0833 / Fakülte Yayın no: MF. MİM-11.001, Y.T.Ü. Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 2011.

Tönük, S. (Editor), “Design Criteria of Sustainable Basic Education Buildings for Temperate-Humid Climate”, Chapter 3, Akbulut, M. T., “Seismic Design of Sustainable Basic Education Buildings”, University Publication No: Y.T.Ü., MF. DK-11.0833,Faculty Publication No: MF. MİM-11.001,Publishing-Printing Center, İstanbul, 2011.


Zacek

DEPREME DAYANIKLI BİNA TASARIMI FORM ve STRÜKTÜR

Çeviri – Editörlük – Yayına hazırlama / Translation – Editorship – Preparation for publication

Prof. Milan Zacek’in (Marseille-Luminy Mimarlık Okulu) özgün adı “Conception Parasismique Des Batiments, Form et Structure” olan sunumunun, M. Tolga Akbulut tarafından “Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı – Form ve Strüktür” isminde Türkçe çevirisi ve yayına hazırlanması, Üniversite yayın no: Y.T.Ü. ICUS. SM- 02.0643, Y.T.Ü. Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 2002.

Prof. Milan Zacek (Ecole d’Architecture de Marseille Luminy), original name of presentation “Conception Parasismique Des Batiments, Form et Structure”, translation and preparation for publication in Turkish by M. Tolga Akbulut, with the title of “Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı – Form ve Strüktür”, University Publication No: Y.T.Ü. ICUS. SM- 02.0643, Y.T.Ü. Publishing-Printing Center, İstanbul, 2002.