YTÜ DAVUTPAŞA YERLEŞKESİ MESLEK YÜKSEK OKULU AVAN PROJE TEKLİFİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi Meslek Yüksek Okulu Avan Proje teklifi, 2000. Prof. Dr. İlhan Altan, Prof. Dr. Fikret Evci, Doç. Dr. İ. Başak Dağgülü ile birlikte hazırlanan ön projeler arasından Doç. Dr. M. Tolga Akbulut’un önerisi. Bu proje yerine kampüste başka bir proje gerçekleştirilmiştir.

Yildiz Technical University Davutpaşa Campus Vocational High School Concept Project proposal, 2000. Assoc Prof. Dr. M. Tolga Akbulut’s concept project proposal between the other concept projects prepared by Prof. Dr. İlhan Altan, Prof. Dr. Fikret Evci, Assoc. Prof. Dr. İ. Başak Dağgülü. Instead of this project another project was carried out on the campus.

F78-1_4

Maket / Model : M. Tolga Akbulut