YTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU – DAVUTPAŞA YERLEŞKESİ

Y.T.Ü. YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU – DAVUTPAŞA YERLEŞKESİ

IMG_3285

KONSEPT TASARIM – AVAN PROJE – MİMARİ UYGULAMA SORUMLULUĞU

YTÜ Mimarlık Fakültesi

 • Prof. Dr. Çiğdem Polatoğlu – YTÜ Mimarlık Fakültesi
 • Doç. Dr. M.T olga Akbulut – YTÜ Mimarlık Fakültesi
 • Prof. Dr. Ayfer Aytuğ – YTÜ Mimarlık Fakültesi

 

UYGULAMA PROJESİ

KULPA Müh.Taah. ve Tic.Ltd.Şti

Mimari

 • Akdemir Öğün (Y.Mimar)
 • Füsun Ceylan (Y.Mimar)
 • O.Elçin Kıroğlu (Mimar)

Statik

 • A.Kerim Yurttaş (İnş.Müh)

Tesisat

 • Fuzuli Topal (Mak.Müh)

Elektrik

 • Ali Gündüz (Elk.Müh)

 

DANIŞMANLAR

 • Prof. Dr. Emre Aysu (Planlama Koordinatörü)
 • Prof. Zekeriya Polat (İnşaat Müh. Bölümü)
 • Prof. Dr. Rengin Ünver (Mimarlık Bölümü Yapı Fiziği Bilim Dalı)
 • Doç. Dr. İbrahim Şenol (Elektrik Müh.)
 • Ümit Erden (Makina Müh.)

 

YÜKLENİCİ FİRMA

ALTINDAĞ İnşaat Turizm Tic. A.Ş.

PROJE MÜDÜRÜ

Yük. İnşaat Mühendisi Veysel Kaya

PROJE TARİHİ

2000-2002

YAPIM TARİHİ

2003-2004

İNŞAAT ALANI

18.500m2

 

Yıldız Teknik Üniversitesi’ni kazanan ve yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayan bütün öğrencilerin, kendilerini İngilizce dilinde yazılı ve sözlü ifade edebilmelerine, eğitim ve meslek yaşamları boyunca İngilizce dilindeki yayınları izleyebilmelerine olanak sağlamak amacıyla ilk yıl yabancı dil hazırlık eğitimi verilmektedir. Bu amaçla Davutpaşa Yerleşkesi’nde yer alması öngörülen yapılar içinde “Yabancı Diller Yüksek Okulu” tasarımı öncelikli olarak ele alınan ve uygulanan çalışmalardan biri olmuştur.

Hazırlık eğitimi alacak olan öğrenciler için, “Yabancı Diller Yüksek Okulu” yapısı, üniversiteleri ile ilk tanışma mekanıdır. Edinilecek ilk izlenimler, büyük oranda yapı ile kuracakları iletişime bağlı olarak ortaya çıkacaktır. Bu nedenle yapının tasarımında, geometrik biçimleniş, mekan kurgusu, malzeme seçimi ve uygulama özellikleri ile üniversitemizin çağdaş, ilerici, yenilikçi ve teknolojik yönü yansıtılmaya çalışılmıştır.

Proje kapsamında, yaklaşık 2600 öğrenci ve 166 öğretim görevlisi için, toplam 114 adet 15-20’şer kişilik sınıf, 18 adet 15-20’şer kişilik işitsel-görsel (audio visuel) sınıfı, okutman odaları, yönetim birimi, kütüphane, çok amaçlı salon, bireysel erişim (self access), kafetarya, hizmet birimleri ve mekanları birbirine bağlayan bir iç sokak yer almaktadır. Tüm kampüs planlamasında, yapılara ait otoparkların kapalı olarak tasarlanması kabul edildiğinden, bodrum katta teknik merkezin yanında kapalı otopark öngörülmüştür. Ayrıca bodrum katta iç sokağın altında arşiv ve genel depo mekanı yer almaktadır. Yapının ilk aşamada 2/3’lük bölümü tamamlanmıştır. Tüm yapı tamamlandığında yaklaşık 18.500 m2’lik bir kapalı alana sahip olacaktır.

ZEMINKAT

Çok uzun, zahmetli ve emek isteyen bir uğraş ve süreç olan yabancı dil öğretiminde, mekansal ortamların tasarım kurgusunun (sınıflar, kütüphane, ortak hacimler), eğitim sürecine olumlu katkı yapacak şekilde düzenlenmesi önemli bir tasarım kriteri olarak ele alınmıştır. Bu amaca yönelik en önemli tasarım kararı, yapının genel biçimlenişini önemli ölçüde etkileyen iç sokak olmuştur.

Ana giriş aksı boyunca uzanan iç sokak, eğitim blokları ile diğer yönetim ve eğitim destek birimlerinin açıldığı kapalı bir mekandır. Bütün yapı tamamlandığında, ders dışında yaklaşık 2600 öğrencinin buluşma noktası olabilecek bu mekan, öğrencilerin ve eğitmenlerin bir araya gelmesine ve özellikle İngilizce öğretimine yönelik olarak ders dışı farklı etkinliklere (tiyatro, müzik, söyleşi, iletişim) olanak sağlayacak bir amaca yönelik olarak düşünülmüştür.

KESIT1

Tasarımın temel çıkış noktası olan iç sokağın fonksiyonunun, dolaylı olarak eğitime sağlayacağı katkı ile özellikle öğrencilerin aralarındaki arkadaşlık, dayanışma, paylaşım ve kendine güven konusunda önemli bir rol üstlenebileceği ve böylece farklı bölümlerde okuyacak olan öğrenciler arasında Yıldız Teknik Üniversitelilik bilincinin yerleşmesine belirli bir katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Genel mimari biçimleniş; giriş aksını oluşturan bir iç sokak, sağda ve solda sırasıyla bu sokağa açılan bir yanda eğitim blokları, diğer yanda akademik, idari birimler ve eğitim yardımcı birimlerinin kurgulanmasına bağlı olarak oluşturulmuştur. İç sokak düşeyde ve yatayda fonksiyonlar arası geçişi sağlarken aynı zamanda önemli bir aktivite merkezi olacaktır. İç sokağın üstleneceği fonksiyon ve zemin şartları gereğince, fiziksel ve düşünsel anlamda daha hafif ve daha saydam olabilmesi adına çelik yapım sistemi seçilmiştir. Bu mekanın daha şeffaf ve daha aydınlık olabilmesi ve sokak etkisi yaratılabilmesi için ana giriş cephesi cam olarak tasarlanmıştır. Giriş aksı ön cepheye asılan saçak ile vurgulanmaktadır.

KESIT2Eğitim blokları, iç avlulu ve kare planlı olup, düşeyde kübik bir biçimlenişe sahiptir. Her eğitim bloğunda toplam 39 adet 15-20’şer kişilik sınıf ve 8 adet adet 15-20’şer kişilik işitsel-görsel (audio visuel) salon bulunmaktadır. Sınıflardaki oturma düzeninin esnek olması düşünülmüş ve buna yönelik olarak kolçaklı sandalye kullanımı öngörülmüştür. İleride daha büyük sınıflara ihtiyaç duyulması durumunda, sınıfların aralarındaki duvarlar kaldırılarak, daha geniş hacimlerin elde edilmesi mümkündür.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAkademik, idari ve eğitim yardımcı birimlerinin yer aldığı blok ise dairesel formlu olup, eğitim bloğunu dengeleyen daha serbest bir biçimlenişe sahiptir. Bu blok içinde bölüm başkanlıkları, müdür odaları, okutman odaları, idari birimler, test ofisleri, toplantı salonları ve asansör yer almaktadır. Ayrıca, bu bloğun bodrum katında bireysel erişim (self access) birimi ve bahçeye açılan bir kafeterya ile zemin katında 100 kişilik çok amaçlı salon ve 1. katta kütüphane ve kulüp odaları yer almaktadır. İç sokağın dışındaki bütün blokların yapım sistemi betonarmedir.

Yapının biçimlenmesinde, deprem ve zemin etkileri göz önüne alınmış, plan geometrisi mümkün olduğunca basit ve kompakt formların biraraya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Özellikle eğitim bloklarında, bütün yönlerde aynı rijitliği gösterdikleri ve deprem yükleri altında daha iyi bir davranış sergiledikleri için kare plan seçilmiştir. Yine akademik, idari ve eğitim yardımcı birimlerinin yer aldığı blokta dairesel form, parçalı kompakt blokların bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. Ayrıca gerekli olan yerlerde dilatasyon derzleri öngörülerek, yapının deprem güvenliği tasarım sürecinde ön planda tutulmaya çalışılmıştır.

CEPHE

Yapının planlamasında, engellilerin yapıdan rahatça yararlanmalarına yönelik olarak da gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Yapı giriş holüne erişim rampa, yapı içinde düşey sirkülasyon ise asansör ile sağlanmaktadır. Ayrıca her katta engelliler için tuvaletler yer almaktadır.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAYapıda fibrebeton prekast cephe elemanları kullanılmıştır. Zeminde, iç sokak ve koridor kaplaması olarak granit seçilirken, sınıflarda, idari ve akademik birim odalarında pvc esaslı döşeme kaplaması seçilmiştir. Renk çeşitliği mümkün olduğunca az tutulmaya çalışılmış, genellikle doğal renkler kullanılmıştır.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tasarımda gerçekleştirilmeye çalışılan özellikler ile yapının kullanıcıları arasındaki karşılıklı etkileşim, yapının ve mekanlarının gerçek yaşam sürecini başlatarak çağdaş eğitim işlevinin ve kimliğinin göstergesi olacaktır.

YTÜ Davutpaşa Yabancı Diller Yüksek Okulu Proje Dosyasını indirmek için tıklayınız.