DENİZLİ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE ÇEVRESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

  • Tip: Mimari – Kentsel Tasarım
  • İşveren: Denizli Belediyesi (Yarışma Projesi)
  • Yapı Toplam Alanı: 30.000 m²
  • Konum: Denizli / Türkiye
  • Proje Ekibi: M. Tolga Akbulut, Burak Haznedar, Dilek Ekşi Akbulut, Aziz Şahin Ekicioğlu (Yardımcı)

Bir şehrin kentsel kamusal alanları, yerleşim bölgelerindeki buluşma ve günlük aktivitelerde bulunma olanakları, bireylere diğerlerinin arasında olma, onları  görme ve işitme ve diğer insanların değişik durumda ne şekilde davrandıklarını deneyimleme fırsatını yaratır. Bu deneyimleme bir yönüyle de kentli olma bilincinin gelişmesine önemli katkıda bulunur.

Kentsel Tasarım Kararları

Proje alanı ve yakın çevresi konum itibariyle hem Denizli’nin önemli kamusal alanlarından birinde, hem de yerleşim bölgelerine (konut) yakınlığı itibari ile dikkat çekmektedir. Denizli Belediyesi Hizmet Binası tasarımın da bu bağlamda kamusal – kentsel mekan kullanımına yönelik bir öneri geliştirilmesi amaçlanmış ve mevcut kamusal alanlar ile kent kullanıcısının ilişkisinin güçlendirilmesi ve iç içe geçişlerinin sağlanması önemli bir çıkış noktası olmuştur.

denizli_03

 

Proje Alanı ve Tasarım İlkesisketch_tolga_01_1

Proje alanı kentsel meydana bir ucundan tutunan ince ve uzun bir geometrik yapıya sahiptir. Yapılacak yapının kent meydanı ile ilişkisinin güçlü kılınabilmesi ve meydan ile ilişkisinin sağlanabilmesi oldukça zorlayıcıdır ve tasarımın en can alıcı noktasıdır.

Bu bağlamda tasarımın çıkış noktası, konut bölgesi ile kent meydanı arasında geçirgenliği ve bağlantıyı sağlayan bir iç sokak olurken bu geçirgenliğin üzerinde hem kent meydanı ile ilişkili fonksiyonlar (çok amaçlı salon, restaurant, kütüphane, sergi salonu) hem de belediye ile ilgili fonksiyonlara ulaşımlar yer almaktadır (başkanlık girişi, belediye girişi, vb.).

 

 

denizli_06

Bununla birlikte proje alanı ile yakın çevresinin görsel ve fiziksel olarak birebir etkileşimi de tasarım yaklaşımında belirleyici ilkelerinden olmuştur. Proje alanına açılan ana aksların kesişim noktalarında yer alan irili ufaklı toplanma mekanları ile iç sokağı görsel ilişkisi yapı bloklarında yapılan kitlesel boşaltmalar ile sağlanmış, yakın çevresinden proje alanına yaklaşımlarda çekim merkezi olarak tasarlanan iç sokak izlenebilir kılınmıştır. Fiziksel etkileşim ise kent meydanı üzerinden ve iç sokak etrafında yer alan sert zeminlerin proje alanına yönlenmesi ile kurulmuştur. Genel belediye işlevlerini barındıran blok içerisinde yatayda yapılan boşaltma ile de bu ilişkinin daha rahat ve sağlam olması sağlanmıştır.

 

Yapı denizli_02

Belediye binası iki bloktan oluşmaktadır. Bu iki bloktan uzun ve daha yüksek olan belediye müdürlüklerini bünyesinde barındırırken, daha kısa ve daha alçak olan blokta ise, başkanlık, sosyal ve kültürel birimler ve belediye meclisi yer almaktadır. Belediye başkanı için düşünülen protokol girişi diğer girişlerden (iç sokak girişleri) ayrılmış ve kent meydanına hakim bir yerde kurgulanmıştır. Başkanlık makamı hem iç sokağa hem de kent meydanına hakimdir.

İç sokağın sadece belediyenin açık olduğu saatlerde değil günün 24 saati canlı kalması ve çeşitli aktiviteler için kullanılması öngörülmektedir (yeme içme, küçük sanatsal etkinlikler, kermes, açık sinema vb.). Tasarım bu yönüyle belediye ve yakın çevresini sadece işi olanların değil, tüm halkın 24 saat ziyaret edebildiği, iç sokaktan geçerek evine ulaşabildiği bir işleve dönüştürmektedir.

 

Doğu-batı aksında sağlanan bu saydamlık, kuzey-güney aksında yapının içinden geçilerek, iç sokağın üzerinden geçen bir köprü ile arsanın diğer yönüne geçişe imkân tanınarak da sağlanmıştır. Bu hem iç sokaktaki aktivitelerin farklı bir kottan izlenmesine imkan tanımakta hem de konsept olarak istenilen geçirgenliği sağlamaktadır.

Başkanlık bloğunda, iç sokak üzerinde, yemek salonu, sergi salonu, başkanlık bloğu genel girişi yer alırken, bu katın üzerinde yer alan katta meydan ile ilişkili protokol (makam) girişi yer almaktadır. Yemek salonu ve sergi salonu 2 kat olarak düşünülmüştür. Protokol girişi üzerinde Başkanlık makamı kent meydanına hakim bir konumda yer almaktadır. Bu blokta son iki katta özel kalem ve belediye meclisi ile ilgili birimler ve en üstte iç sokağa ve meydana bakan meclis toplantı salonu ve fuayesi yer almaktadır. Başkanlık bloğuna yaslanan ve iç sokaktan ulaşılan çok amaçlı salon ise topografyadan yararlanılarak zemin altında düzenlenmiştir.

 

denizli_05

 

Belediye müdürlükleri bloğuna ise yine iç sokaktan girilmekte ve 2 kat yüksekliğinde bir galeri öngörülmektedir. Bu 2 katta vezneler ve karşılama birimleri ile kent kütüphanesi yer almaktadır. Üst katlarda ise müdürlükler birbirleri ile ilişkilerine göre yerleştirilmiştir. Bu bloğun teras katında ise çalışanların ve ziyaretçilerin kullanımları için rekreatif fonksiyonlar (kafe, oturma vb) öngörülmüştür.

Denizli önemli bir deprem bölgesi olduğundan yapıların plan kurguları dilatasyon derzleri ile bölündüğünde düzenli geometrik biçimler olabilecek şekilde düzenlenmiştir.

Her iki blok, 2 bodrum kat ile birbirine bağlanmaktadır. Bodrum katta otopark, arşiv, sığınak ve teknik merkez öngörülmüştür. Mevcut Belediye Binasının altında ise (yapının yıkılmasından sonra yapılmak üzere) programda yer alan otopark planlanmıştır. Bu bölümde yine zemin altında kültürel ve rekreatif alanlarda kitap satış, bölgede üretilen çeşitli hediyelik eşya satışı ve geçici sanatsal etkinlikler için bir merkez düzenlenmiştir. Bu kültürel ve rekreatif alanlarda aynı zamanda kentte gerçekleşecek olan her türlü sanatsal etkinliğe dair biletlerin satıldığı ve bilgi merkezinin bulunduğu alanlar da düşünülmüştür. Kent meydanı ile oldukça kuvvetli bir ilişkiye sahip olan mekan aynı zamanda dinamik düzenlemeye imkan verebilecek şekilde öngörülmüştür. Böylece istenildiği zaman mekan da o sıradaki tüm fonksiyonlar kaldırılarak farklı işlevler (küçük bir fuar, sergi vs.) de düzenlenebilir.

Otoparkların (kapalı ve ek kapalı otopark) her biri için ayrı ayrı giriş ve çıkışlar düzenlenmiştir.

Cephelerde özellikle iç sokağa bakan yüzeylerde giydirme cephe elemanları seçilerek daha saydam yüzeyler yaratılmaya ve yapı içi ile iç sokak bütünleşmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Taşıyıcı sistem olarak betonarme sistem öngörülmüştür. Taşıyıcı sistem ile ayrıntılı bilgiler inşaat mühendisliği raporunda yer almaktadır.

Projeye Ait Görseller