ESKİŞEHİR TİCARET ODASI HİZMET BİNASI, FUAR-SERGİ VE KONGRE MERKEZİ VE SOSYAL TESİSLERİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Eskişehir Ticaret Odası tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri YarışmalarıYönetmeliği” kuralları içinde “Serbest, Ulusal ve Tek Kademeli” olarak yarışmaya çıkarılmış olan, “ESKİŞEHİR TİCARET ODASI HİZMET BİNASI, FUAR-SERGİ VE KONGRE MERKEZİ ve SOSYAL TESİSLERİ“ ne ait yapıların projelendirilmesi bilimsel ve estetik değerlerin ışığında yapılmıştır.

Yapılacak yapılarla ilgili ihtiyaç programı ve arsa verileri baz olarak alınarak, işlevine uygun, geleceğe dönük devamlılık taşıyan bir yerleşim ve tasarlamanın, yapı ekonomisi ve işletme yönünden de uygunluğunun gerçekleşeceği bir çözüme ulaşılmaya çalışılmıştır.

Eskiz

YERLEŞİM İLKELERİ:

Arsanın ince uzun olması ve Ticaret Odası Hizmet Binası hem prestij, hem de simgesel bir yapı olması nedeni ile ana yola bakan ve arsanın hakim konumunda bir yapı olarak yerleştirilmiştir. Fuar-Sergi ve Kongre merkezi yan yola bakan, üst kotta Ticaret Odası Hizmet Binası ile alt kotta sosyal tesislerle bağlantılı olup iki etapta yapımı düşünülmüştür. Sosyal tesis yapısı; arsanın sakin, su ve yeşilin daha fazla olduğu alt bölümüne yerleştirilmiştir.

aa

Arsada % 2 gibi bir eğim olması ve üç adet şev ile bölünmesi de arsadaki yapılandırmada etken olmuş şevlerin sağladığı dört ayrı ana kot işlevlendirmeye göre yapılanmanın hem ayrımını hem de bağlantısını sağlamıştır.

Yapıların üç ayrı ana fonksiyonda olması, hem birbirleriyle ilişkilerinin olması gereği, hem de bağımsız olarak kullanılacak olmaları yerleşimde esas olarak ele alınmıştır.

Açık kullanım özelliği olan işlevlerin yerleşimdeki önemine yer verilmiş ve açık spor üniteleri Sosyal Tesis yapılanmasında yer alan kapalı spor birimleri ile ilişkili olarak düşünülmüştür.

Arsanın jeolojik yapısındaki deprem verilerine göre yerleşimde öngörülmüş olan iki ayrı yapılandırma esası dikkate alınmış, az katlı, arsaya yayılan, her iki yönde de depreme direnebilecek bir yerleşim düşünülmüştür.

Arsaya ulaşımın yapılaşmadaki işlevlerle olan ilişkisi, de yerleşimde dikkate alınmış, birincil derece önemli olan Ticaret Odası Hizmet Binası ana yoldan hem görülecek hem de direkt ulaşılacak bir konuma yerleştirilmiştir. Bütün yapı gurubu Ankara yolunun paralelindeki yan yoldan beslenecek şekilde Ticaret Odası Hizmet Binası’na ulaşımdan başlayıp, ikinci planda yer alan fuar, sergi ve kongre yapısına ve üçüncü planda yer alan sosyal tesisler ile açık spor tesislerine ulaşacak şekilde düşünülmüştür.

TASARIM İLKELERİ:

Yerleşim ilkeleri gereği kabul edilen az katlı yaygın yapılanma, kent dışında doğayı zedelemeyen çevresi ile kütlesel uyum sağlayan bir yapılanma olarak temel mimari ilke olarak kabul edilmiştir.

Üç ayrı ana işlevli üç yapı gurubu birbirleri ile arsanın kotlarına uygunluk sağlayarak meydanlarla yapılandırılmıştır.

Hafriyatın minimum tutulması amaçlanmış, arazi eğimi ve kotları değerlendirilerek yapı gurupları tabii zemine oturtulmuştur. Az miktardaki kazı artıkları dolgu olarak kullanılmış ve girişler teraslandırılmıştır.

Bodrum katlar otopark, tesisat ve teknik merkezler ve sığınaklar olarak düzenlenmiştir.

Genelde betonarme karkas olarak düşünülen taşıyıcı sistem, fuar ve sergi salonlarında ve çatılarında çelik olarak düşünülmüştür.

1