“TİMBUKTU HAFIZA MÜZESİ VE EL YAZMALARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ” DİPLOMA PROJESİ FİNAL JÜRİSİ – 31 MAYIS 2019

Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL, Doç. Dr. Ebru OMAY POLAT ve Doç. Dr. M. Tolga AKBULUT tarafından yürütülen “MALİ’DE TİMBUKTU HAFIZA MÜZESİ VE EL YAZMALARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ” konulu Mimari Tasarım 7 (Diploma Projesi) Yılsonu Jürisi, danışman jüri üyelerimiz Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU, Prof. Dr. İclal DİNÇER, Prof. Dr. Can BİNAN, Doç. Dr. Dilek EKŞİ AKBULUT, Yük. Mimar Nevzat SAYIN ve raportörlerimiz Araş. Gör. Serhat ULUBAY, Araş. Gör. Zeynep Ece ATABAY ve Araş. Gör. Tuğçe DARENDELİ’nin katılım ve katkıları ile 31 Mayıs 2019 Cuma günü gerçekleştirilmiştir.

Danışman jüri üyelerimize katkıları için teşekkür ediyor, diploma projesini tamamlayan tüm öğrencilerimize meslek yaşamlarında başarılar diliyoruz.

TİMBUKTU HAFIZA MÜZESİ VE EL YAZMALARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DİPLOMA PROJESİ – 1. ARA JÜRİSİ

Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL, Doç. Dr. Ebru OMAY POLAT ve Doç. Dr. M. Tolga AKBULUT tarafından yürütülen “MALİ’DE TİMBUKTU HAFIZA MÜZESİ VE EL YAZMALARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ” konulu Mimari Tasarım 7 (Diploma Projesi) 1. Ara Jürisinin ilk bölümü, danışman jüri üyelerimiz Prof. Dr. İclal DİNÇER, ICOMOS Başkan Yardımcısı ve ICOMOS MALİ Milli Komite Başkanı Dr. Mimar Alpha DIOP, Doç. Dr. Dilek EKŞİ AKBULUT, raportörlerimiz Araş. Gör. Serhat Ulubay, Araş. Gör. Zeynep Ece Atabay ve Araş. Gör. Tuğçe Darendeli’nin katılım ve katkıları ile 3 Nisan 2019 Çarşamba günü tamamlandı.

Jüri öncesinde Dr. Mimar Alpha DIOP, öğrencilerimize Mali ve Timbuktu tarihi ile bölgenin geleneksel yapıları ve yapım teknikleri hakkında önemli bilgiler içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Danışman jüri üyelerimize katkıları için teşekkür ediyoruz.

Danışman jüri üyelerimize katkıları için teşekkür ediyoruz.

AFRİKA KÜLTÜR MİRASININ İZİNDE MALİ – Dr. Mimar ALPHA DIOP

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde 2 Nisan 2019 salı günü, ICOMOS Başkan Yardımcısı ve ICOMOS MALİ Milli Komite Başkanı Dr. Mimar Alpha DIOP tarafından “AFRİKA KÜLTÜR MİRASININ İZİNDE MALİ” isimli bir konferans verilmiştir.

Dr. Mimar Alpha DIOP konferans kapsamında MALİ kültürü ve mimarisi ve aşağıda isimleri yazan UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kültürel ve karma (doğal ve kültürel) MALİ dünya miras alanları hakkında bilgilendirmelerde bulunmuştur.

Sayın Dr. Mimar Alpha DIOP’a değerli sunumu ve katkıları için çok teşekkür ediyoruz.

MALİ KÜLTÜREL MİRAS ALANLARI

MALİ DOĞAL ve KÜLTÜREL MİRAS ALANI

YTÜ 1. MİMARLIK ve ŞEHİRCİLİK SEMPOZYUMU

Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalları’nda öğrenim gören doktora ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen “1. Mimarlık ve Şehircilik Lisansüstü Sempozyumu” bugün açılış konuşmaları ile başladı.

144 katılımcının yer aldığı ve 2 gün sürecek olan sempozyum 4 farklı salonda eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Sempozyum web sayfasına mimlu.yildiz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Sempozyum 1. gün programı

Sempozyum 2. gün programı

MİMARİ TASARIM 7 (DİPLOMA PROJESİ) DERSİ SEMİNERİ “MÜZE YAPILARINDA GÜVENLİK?” – ALİ KEMAL CEYLAN

YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2018-2019 Bahar Yarıyılı “Mimari Tasarım 7” – “Bitirme Çalışması” kapsamında, Mali, Timbuktu’da “TİMBUKTU HAFIZA MÜZESİ ve EL YAZMALARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ” konulu proje çalışmasını yürüten YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım 7, Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL, Doç. Dr. Ebru OMAY POLAT ve Doç. Dr. M. Tolga AKBULUT gruplarına, 20 Mart 2019 Çarşamba günü YTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Ali Kemal CEYLAN tarafından “MÜZE YAPILARINDA GÜVENLİK?” konulu bir seminer verilmiştir.

Sayın Ali Kemal CEYLAN’a değerli sunumu ve katkıları için çok teşekkür ediyoruz.

MİMARİ TASARIM 7 (DİPLOMA PROJESİ) DERSİ SEMİNERİ “NEREDEN BAŞLAMALI?” – MİMAR NEVZAT SAYIN

YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2018-2019 Bahar Yarıyılı “Mimari Tasarım 7” – “Bitirme Çalışması” kapsamında, Mali, Timbuktu’da “TİMBUKTU HAFIZA MÜZESİ ve EL YAZMALARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ” konulu proje çalışmasını yürüten YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım 7, Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL, Doç. Dr. Ebru OMAY POLAT ve Doç. Dr. M. Tolga AKBULUT gruplarına, 20 Mart 2019 Çarşamba günü YTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Mimar Nevzat SAYIN tarafından “NEREDEN BAŞLAMALI?” konulu bir seminer verilmiştir.

Mimar Nevzat SAYIN’a değerli sunumu ve katkıları için çok teşekkür ediyoruz.

TURAY KONFERANS – DÜNYA MİRAS ALANLARINDA KORUMA ve TURİZM / PROF. DR. NESLİHAN DOSTOĞLU

YTÜ Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi TURAY’ın düzenlediği 2019 Turizm Konferansları Dizisi kapsamında yer alan ve Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı ve sunduğu “Dünya Miras Alanlarında Koruma ve Turizm” başlıklı konferans 12 Mart 2019 Salı günü saat 15:00’te Alpay Aşkun Salonunda gerçekleştirilmiştir. 

Öğretim üyeleri ve öğrencilerin geniş katılımı ile gerçekleşen konferansta Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ağırlıklı olarak 2014 yılında Unesco Dünya Miras listesine giren Bursa ve Cumalıkızık’ın dünya miras listesine girme süreci ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmuştur.

Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu hocamıza bu değerli konferans için teşekkür ediyoruz.

MİMARİ MAKET – MALZEME ve TEKNİKLER KİTABIMimari Maket – Malzeme ve Teknikler isimli kitabım Yıldız Teknik Üniversitesi Basım – Yayın Merkezi tarafından Şubat 2019 tarihinde basılarak yayınlanmıştır.

Kitap ile öğrencilere maket ve maket yapımı konusunda temel bilgiler vermek, malzeme ve teknikleri tanıtmak ve özellikle öğrencilerin proje derslerinin tasarım süreçlerinde maket ile çalışmalarını teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Bilgi aktarımlarında, mümkün olduğunca şekil, tablo ve grafiklerden yararlanılarak bilginin kolay ve algılanabilir olması sağlanmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın sadece öğrencilere değil, konuya ilgi duyan tüm okurlara yararlı olması dileğiyle…

Not: Kitaba YTÜ kampüsleri içinde bulunan kitapçılardan ulaşılabilir.

My book titled “Architectural Modeling – Materials and Techniques” was published by Yıldız Technical University Publishing-Printing Center in February 2019.

The aim of the book is to provide students with basic information about model and model making, to introduce materials and techniques and to encourage students to work with models in the design process of project courses.

It is tried to make the information as easy and perceptible as possible by using the figures, tables and graphics from the information transfers.

I hope that the study will be useful not only to the students but also to all readers interested in the subject.

Note: The book can be purchased from bookstores in YTU campuses.

MALİ’DE TİMBUKTU HAFIZA MÜZESİ ve EL YAZMALARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / TIMBUKTU MEMORY MUSEUM AND HANDWRITING RESEARCH INSTITUTE IN MALI

YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2018-2019 Bahar Yarıyılı “Mimari Tasarım 7” – “Bitirme Çalışması” kapsamında, Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL, Doç. Dr. Ebru OMAY POLAT ve Doç. Dr. M. Tolga AKBULUT  grupları olarak MALİ’de “TİMBUKTU HAFIZA MÜZESİ ve EL YAZMALARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ” çalışması gerçekleştiriyoruz.

Within the scope of YTU Faculty of Architecture Department of Architecture 2018-2019 Spring Semester “Architectural Design 7” – “Graduation Thesis” as Prof. Dr. Zeynep GÜL ÜNAL, Assoc. Prof. Dr. Ebru OMAY POLAT and Assoc. Prof. Dr. M. Tolga AKBULUT groups, we are carrying out the study “TIMBUKTU MEMORY MUSEUM AND HANDWRITING RESEARCH INSTITUTE” in MALI.