MİMARİ TASARIM 7 (DİPLOMA PROJESİ) DERSİ SEMİNERİ “NEREDEN BAŞLAMALI?” – MİMAR NEVZAT SAYIN

YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2018-2019 Bahar Yarıyılı “Mimari Tasarım 7” – “Bitirme Çalışması” kapsamında, Mali, Timbuktu’da “TİMBUKTU HAFIZA MÜZESİ ve EL YAZMALARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ” konulu proje çalışmasını yürüten YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım 7, Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL, Doç. Dr. Ebru OMAY POLAT ve Doç. Dr. M. Tolga AKBULUT gruplarına, 20 Mart 2019 Çarşamba günü YTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Mimar Nevzat SAYIN tarafından “NEREDEN BAŞLAMALI?” konulu bir seminer verilmiştir.

Mimar Nevzat SAYIN’a değerli sunumu ve katkıları için çok teşekkür ediyoruz.

TURAY KONFERANS – DÜNYA MİRAS ALANLARINDA KORUMA ve TURİZM / PROF. DR. NESLİHAN DOSTOĞLU

YTÜ Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi TURAY’ın düzenlediği 2019 Turizm Konferansları Dizisi kapsamında yer alan ve Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı ve sunduğu “Dünya Miras Alanlarında Koruma ve Turizm” başlıklı konferans 12 Mart 2019 Salı günü saat 15:00’te Alpay Aşkun Salonunda gerçekleştirilmiştir. 

Öğretim üyeleri ve öğrencilerin geniş katılımı ile gerçekleşen konferansta Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ağırlıklı olarak 2014 yılında Unesco Dünya Miras listesine giren Bursa ve Cumalıkızık’ın dünya miras listesine girme süreci ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmuştur.

Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu hocamıza bu değerli konferans için teşekkür ediyoruz.

MİMARİ MAKET – MALZEME ve TEKNİKLER KİTABIMimari Maket – Malzeme ve Teknikler isimli kitabım Yıldız Teknik Üniversitesi Basım – Yayın Merkezi tarafından Şubat 2019 tarihinde basılarak yayınlanmıştır.

Kitap ile öğrencilere maket ve maket yapımı konusunda temel bilgiler vermek, malzeme ve teknikleri tanıtmak ve özellikle öğrencilerin proje derslerinin tasarım süreçlerinde maket ile çalışmalarını teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Bilgi aktarımlarında, mümkün olduğunca şekil, tablo ve grafiklerden yararlanılarak bilginin kolay ve algılanabilir olması sağlanmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın sadece öğrencilere değil, konuya ilgi duyan tüm okurlara yararlı olması dileğiyle…

Not: Kitaba YTÜ kampüsleri içinde bulunan kitapçılardan ulaşılabilir.

My book titled “Architectural Modeling – Materials and Techniques” was published by Yıldız Technical University Publishing-Printing Center in February 2019.

The aim of the book is to provide students with basic information about model and model making, to introduce materials and techniques and to encourage students to work with models in the design process of project courses.

It is tried to make the information as easy and perceptible as possible by using the figures, tables and graphics from the information transfers.

I hope that the study will be useful not only to the students but also to all readers interested in the subject.

Note: The book can be purchased from bookstores in YTU campuses.

MALİ’DE TİMBUKTU HAFIZA MÜZESİ ve EL YAZMALARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / TIMBUKTU MEMORY MUSEUM AND HANDWRITING RESEARCH INSTITUTE IN MALI

YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2018-2019 Bahar Yarıyılı “Mimari Tasarım 7” – “Bitirme Çalışması” kapsamında, Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL, Doç. Dr. Ebru OMAY POLAT ve Doç. Dr. M. Tolga AKBULUT  grupları olarak MALİ’de “TİMBUKTU HAFIZA MÜZESİ ve EL YAZMALARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ” çalışması gerçekleştiriyoruz.

Within the scope of YTU Faculty of Architecture Department of Architecture 2018-2019 Spring Semester “Architectural Design 7” – “Graduation Thesis” as Prof. Dr. Zeynep GÜL ÜNAL, Assoc. Prof. Dr. Ebru OMAY POLAT and Assoc. Prof. Dr. M. Tolga AKBULUT groups, we are carrying out the study “TIMBUKTU MEMORY MUSEUM AND HANDWRITING RESEARCH INSTITUTE” in MALI.

MİMARİ TASARIM 7 (DİPLOMA PROJESİ) FİNAL JÜRİSİ – 11 OCAK 2019

Prof. Dr. Ayfer AYTUĞ, Doç. Dr. M. Tolga AKBULUT ve raportörümüz Araş. Gör. Neslinur HIZLI ERKILIÇ tarafından yürütülen Tirilye’de “Kültür ve Sanat Akademisi” konulu Mimari Tasarım 7 (diploma projesi) Final Jürisi, jüri üyelerimiz Prof. Dr. Gül KOÇLAR ORAL, Dr. Öğretim Üyesi Ali KILIÇ, Yüksek Mimar Hayriye SÖZEN, Yüksek Mimar Mithat KIRAYOĞLU’nun katılım ve katkıları ile 11 Ocak 2019 Cuma günü gerçekleştirildi. Danışman jüri üyelerimize katkıları için teşekkür ediyor, Diploma projesini tamamlayan tüm öğrencilerimize meslek yaşamlarında başarılar diliyoruz. 

3rd UNWTO/UNESCO WORLD CONFERENCE ON TOURISM AND CULTURE

20181203_114802

3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı “Herkesin Yararına” teması ile 3-4 Aralık 2018 tarihinde UNESCO (Bilim ve Kültür Kurumu) ve UNWTO (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü) iş birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilmiştir.

32 ülkeden Turizm ve Kültür Bakanının katıldığı konferans, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılış konuşması ile başlamış ve 2 gün boyunca farklı oturumlar altında devam etmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi  (TURAY) olarak, müdür ve müdür yardımcıları düzeyinde takip ettiğimiz konferansta, sürdürülebilir kalkınmaya geçişi hızlandırmak için ülke politikalarının nasıl ve hangi düzeyde gerçekleştirilmesi gerektiği, dünya ülkelerinin kamu-özel sektör iş birliğini nasıl desteklediği tartışılmış, turizm, kültür ve toplum arasındaki üç taraflı iş birliğini geliştirme yollarına yönelik iyi uygulama örnekleri paylaşılmıştır.

“0. SANİYE: DEPREM SIRASINDA DAVRANIŞ BİÇİMİ” 2. ÇALIŞTAYI

DryjccbWwAAp8g9

GEA Arama Kurtarma, Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi̇ (ICUS) ve Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Eğitim Birimi işbirliği ile birlikte düzenlenen, “Sıfırıncı Saniye: Deprem Sırasında Koruyucu Davranış Biçimi” Projesi’nin 2. Çalıştayı 12 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Proje ile dünya üzerinde farklı coğrafyalarda verilen eğitimlerdeki “Depremde Korunma Davranış Biçimleri“nin etkinliğinin incelenmesi hedeflenmekte olup, çalışma vaka örnekleri ve çeşitli hasar senaryoları üzerinden yürütülmekte.

DrzVzk0WwAAMCqw

MİMARİ TASARIM 7 (DİPLOMA PROJESİ) 1. ARA JÜRİSİ – 7 KASIM 2018

20181107_115358

Prof. Dr. Ayfer AYTUĞ ve Doç. Dr. M. Tolga AKBULUT tarafından yürütülen Tirilye’de “Kültür ve Sanat Akademisi” konulu Mimari Tasarım 7 (diploma projesi) 1. Ara Jürisi, danışman jüri üyelerimiz Prof. Dr. Gül KOÇLAR ORAL, Dr. Öğretim Üyesi Ali KILIÇ, Yüksek Mimar Hayriye SÖZEN’in katılım ve katkıları ile 7 Kasım 2018 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Danışman jüri üyelerimize katkıları için teşekkür ediyoruz.

20181107_115256