3rd UNWTO/UNESCO WORLD CONFERENCE ON TOURISM AND CULTURE

20181203_114802

3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı “Herkesin Yararına” teması ile 3-4 Aralık 2018 tarihinde UNESCO (Bilim ve Kültür Kurumu) ve UNWTO (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü) iş birliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilmiştir.

32 ülkeden Turizm ve Kültür Bakanının katıldığı konferans, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılış konuşması ile başlamış ve 2 gün boyunca farklı oturumlar altında devam etmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Turizm Alanları Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi  (TURAY) olarak, müdür ve müdür yardımcıları düzeyinde takip ettiğimiz konferansta, sürdürülebilir kalkınmaya geçişi hızlandırmak için ülke politikalarının nasıl ve hangi düzeyde gerçekleştirilmesi gerektiği, dünya ülkelerinin kamu-özel sektör iş birliğini nasıl desteklediği tartışılmış, turizm, kültür ve toplum arasındaki üç taraflı iş birliğini geliştirme yollarına yönelik iyi uygulama örnekleri paylaşılmıştır.

“0. SANİYE: DEPREM SIRASINDA DAVRANIŞ BİÇİMİ” 2. ÇALIŞTAYI

DryjccbWwAAp8g9

GEA Arama Kurtarma, Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi̇ (ICUS) ve Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Eğitim Birimi işbirliği ile birlikte düzenlenen, “Sıfırıncı Saniye: Deprem Sırasında Koruyucu Davranış Biçimi” Projesi’nin 2. Çalıştayı 12 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Proje ile dünya üzerinde farklı coğrafyalarda verilen eğitimlerdeki “Depremde Korunma Davranış Biçimleri“nin etkinliğinin incelenmesi hedeflenmekte olup, çalışma vaka örnekleri ve çeşitli hasar senaryoları üzerinden yürütülmekte.

DrzVzk0WwAAMCqw

MİMARİ TASARIM 7 (DİPLOMA PROJESİ) 1. ARA JÜRİSİ – 7 KASIM 2018

20181107_115358

Prof. Dr. Ayfer AYTUĞ ve Doç. Dr. M. Tolga AKBULUT tarafından yürütülen Tirilye’de “Kültür ve Sanat Akademisi” konulu Mimari Tasarım 7 (diploma projesi) 1. Ara Jürisi, danışman jüri üyelerimiz Prof. Dr. Gül KOÇLAR ORAL, Dr. Öğretim Üyesi Ali KILIÇ, Yüksek Mimar Hayriye SÖZEN’in katılım ve katkıları ile 7 Kasım 2018 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Danışman jüri üyelerimize katkıları için teşekkür ediyoruz.

20181107_115256

 

MİMARİ TASARIM 7 (DİPLOMA PROJESİ) DERSİ SEMİNERİ “BEYKOZ CAM OCAĞI PROJE ve YAPIM SÜRECİ” – YÜK. MİMAR GÖKSEL ORAL

b

Tirilye’de “Kültür ve Sanat Akademisi” konulu proje çalışmasını yürüten YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım 7, Prof. Dr. Ayfer AYTUĞ ve Doç. Dr. M. Tolga AKBULUT gruplarına, Yüksek Mimar Göksel ORAL Tarafından “BEYKOZ CAM OCAĞI”nın proje ve yapım süreçlerini anlatan bir seminer verilmiştir. Yüksek Mimar Göksel ORAL’a değerli sunumu ve katkıları için çok teşekkür ediyoruz.

a

 

 

YTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2018-2019 AKADEMİK YILI 1. SINIFLAR TANIŞMA TOPLANTISI / YTU FACULTY OF ARCHITECTURE 2018-2019 ACADEMIC YEAR 1st CLASSROOM MEETING

YTÜ Mimarlık Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı 1. sınıflar toplantısı, 5 Ekim 2018 Cuma günü Merkez Kampüs Oditoryumunda, akademisyenler ve öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Fakültemizin duayen hocaları Prof. Dr. Ayfer Aytuğ, Prof. Dr. Zekai Görgülü ve Prof. Dr. Can Binan’ın, Prof. Dr. Çiğdem Polatoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirdikleri sohbet, öğrencilerimiz tarafından ilgiyle izlendi.

Birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilerimiz, fakültemize hoşgeldiniz.

20181005_101557

YTU Faculty of Architecture 2018-2019 Academic Year First Classroom Meeting was held in the Central Campus Auditorium on October 5, 2018 with the participation of academicians and students. The Conversation with the participants of our faculty professors, Prof. Dr. Ayfer Aytuğ, Prof. Dr. Zekai Görgülü, Prof. Dr. Can Binan and Prof. Dr. Çiğdem Polatoğlu was watched with interest by our students.

First year students, welcome to our faculty. 

DİPLOMA PROJESİ TİRİLYE ALAN GEZİSİ / DIPLOMA PROJECT TİRİLYE FIELD TRIP

Prof. Dr. Ayfer Aytuğ ile birlikte yürütücüsü olduğumuz Diploma Projesi Tirilye Alan Gezisi 3 Ekim 2018 Perşembe günü öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.

DSC05093

Mudanya Belediyesi’nin destek verdiği diploma projesi çalışmamızda, gezi sırasında danışman jüri üyemiz, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Araş. Gör. Elif Acar Bilgin tarafından öğrencilerimize Tirilye tarihi ve mevcut tarihi yapı stoğu hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

Sunum sonrasında öğrencilerimizle birlikte Tirilye beldesi gezilerek, önceden belirlenen proje alanları ile ilgili çalışmalar ve tespitler yapıldı.

TİRİLYE’DE KÜLTÜR ve SANAT AKADEMİSİ / CULTURE & ART ACADEMY IN TIRILYE

YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2017-2018 Güz Yarıyılı “Mimari Tasarım 7” – “Bitirme Çalışması” kapsamında, Prof. Dr. Ayfer AYTUĞ ve Doç. Dr. M. Tolga AKBULUT  grupları olarak “TİRİLYE’DE KÜLTÜR ve SANAT AKADEMİSİ” çalışması gerçekleştiriyoruz.

Within the scope of YTU Faculty of Architecture Department of Architecture 2017-2018 Fall Semester “Architectural Design 7” – “Graduation Thesis” as Prof. Dr. Ayfer AYTUĞ and Assoc. Prof. Dr. M. Tolga Akbulut groups, we are carrying out the study “CULTURE AND ART ACADEMY in TIRILYE”.

3_2

 

 

YTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNİYET TÖRENİ / YTU FACULTY OF ARCHITECTURE 2017-2018 EDUCATION YEAR GRADUATE CEREMONY

20180706_120930

YTÜ Mimarlık Fakültesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 06 Temmuz 2018 tarihinde YTÜ Davutpaşa 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kültür Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Mezun olan tüm öğrencilerimizi kutluyor, mesleki hayatlarında üstün başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun.

c

YTÜ Architecture Faculty 2017-2018 Education Year Graduate Ceremony was held on July 06, 2018 at YTÜ Davutpaşa 2010 European Capital of Culture Culture Congress Center.

I congratulate all of our graduated students and wish them superior achievements in their professional lives. You have a nice way.

 

a

Mezuniyet töreninden fotoğraflar / Photos from graduate ceremony