BIOGRAPHY

Ves2_1_k

M. TOLGA AKBULUT  – Architect, Assoc. Prof., PhD

DPEA Architecture Parasismique – ENSA Marseille

Born in 1970 in Istanbul, M. Tolga Akbulut has graduated form Saint-Benoit High School. He received his Bachelor’s degree in architecture from Istanbul Technical University and his Master’s degree in Istanbul Technical University Architectural Design Program. In 2001, he completed the “Architectural Parasismique” DPEA Program (Diplôme Propre aux Ecoles d’Architecture) at Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Marseille in France. M. Tolga Akbulut received PhD degree in Architectural Design Program in 2014 from Yildiz Technical University where is conducting research activities in the areas of Design Education, Housing and Residential Design, Seismic Architecture (Architecture Parasismique), Tourism and Architecture and Architecture for Children.

He has served as Vice Chair of Architecture Department between 2010-2012 and he has served as Vice Dean of YTU Faculty of Architecture between 2016-2018.

M. Tolga Akbulut has participated in the establishment of Yıldız Technical University Faculty of Architecture E-Journal “Megaron” and contributed to the development of the journal. Between 2005 and 2014, he has served as a “Megaron Associate Editor” and “Co-Editor”.

M. Tolga Akbulut has published numerous papers in academic journals, conference procedings, books and book chapters. He has participated also national and international architectural design competitions as a participant and jury member. He has been teaching Building Theory and Design, Basic Design, Descriptive Geometry, Architectural Presentation Techniques, Architectural Design courses in Bachelor’s Degree and Design Theories and Methods course in Master’s Degree in Yildiz Technical University.

M. TOLGA AKBULUT – Mimar – Doçent Dr.

DPEA Architecture Parasismique – ENSA Marseille

1970 yılında İstanbul’da doğan M. Tolga Akbulut, 1989 yılında Saint-Benoit Fransız Lisesi’nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü “Bina Bilgisi” programında 1997 yılında tamamlamıştır. 2001 yılında Fransa’da “Ecole Nationale Superieure d’Architecture de Marseille” de “Construction Parasismique – Deprem Güvenli Mimari” uzmanlık programından mezun olmuştur. Doktora derecesini 2004 yılında halen akademisyen olarak çalıştığı ve “Tasarım Eğitimi”, “Konut Tasarımı”, “Deprem Güvenli Mimari”, “Turizm ve Mimarlık”, “Çocuklar için Mimarlık” konularında çalışmalar ve araştırmalar yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım programını tamamlayarak elde etmiştir.

2010-2012 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini, 2016-2018 yılları arasında ise aynı Fakülte’nin Dekan Yardımcılığı görevi yürütmüştür.

M. Tolga Akbulut, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Elektronik Dergisi “Megaron“un kuruluş çalışmalarında yer almış ve derginin gelişimine katkıda bulunmuştur. 2005-2014 yılları arasında “Megaron Yayın Kurulu Üyeliği” ve “Megaron Yardımcı Editörlük” görevlerini yürütmüştür.

M. Tolga Akbulut’un bilimsel dergilerde çok sayıda makalesi, sempozyum bildirisi, kitap ve kitap bölümü yazarlıkları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmalarına katılmış ve jüri üyesi olarak katkıda bulunmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde çeşitli dönemlerde lisans düzeyinde Bina Bilgisi, Temel Tasar, Mimari Anlatım Teknikleri, Tasarı Geometri, Mimari Tasarım Dersleri (Tasarım Stüdyoları), Bitirme Projesi derslerini ve yüksek lisans düzeyinde Tasarım Kuram ve Yöntemleri derslerini yürütmüş ve yürütmektedir.

Istanbul_Universitesi

logo

İstanbul Üniversitesi (Önlisans)

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi – Kültürel Miras ve Turizm  Önlisans Programı

2018-2021

ytulogo Yıldız Teknik Üniversitesi (PhD.)

Fen Bilimleri Enstitüsü – Mimarlık Anabilim Dalı – Mimari Tasarım Programı

1997-2004

picture Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille – ENSA Marseille

(Ecole d’Architecture de Marseille-Luminy) DPEA Construction Parasismique

2000-2001

itu-istanbul_teknik_universitesi_logo İstanbul Teknik Üniversitesi (MSc.)

Fen Bilimleri Enstitüsü – Mimarlık Anabilim Dalı – Bina Bilgisi Programı

1993-1997

itu-istanbul_teknik_universitesi_logo İstanbul Teknik Üniversitesi (Bachelor)

Mimarlık Fakültesi

1990-1993

Saint_Benoît_Lisesi_Logosu.png Saint Benoit Lycée Française

1981-1989