“TİMBUKTU HAFIZA MÜZESİ VE EL YAZMALARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ” DİPLOMA PROJESİ FİNAL JÜRİSİ – 31 MAYIS 2019

Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL, Doç. Dr. Ebru OMAY POLAT ve Doç. Dr. M. Tolga AKBULUT tarafından yürütülen “MALİ’DE TİMBUKTU HAFIZA MÜZESİ VE EL YAZMALARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ” konulu Mimari Tasarım 7 (Diploma Projesi) Yılsonu Jürisi, danışman jüri üyelerimiz Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU, Prof. Dr. İclal DİNÇER, Prof. Dr. Can BİNAN, Doç. Dr. Dilek EKŞİ AKBULUT, Yük. Mimar Nevzat SAYIN ve raportörlerimiz Araş. Gör. Serhat ULUBAY, Araş. Gör. Zeynep Ece ATABAY ve Araş. Gör. Tuğçe DARENDELİ’nin katılım ve katkıları ile 31 Mayıs 2019 Cuma günü gerçekleştirilmiştir.

Danışman jüri üyelerimize katkıları için teşekkür ediyor, diploma projesini tamamlayan tüm öğrencilerimize meslek yaşamlarında başarılar diliyoruz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s