TİMBUKTU HAFIZA MÜZESİ VE EL YAZMALARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DİPLOMA PROJESİ – 1. ARA JÜRİSİ

Prof. Dr. Zeynep Gül ÜNAL, Doç. Dr. Ebru OMAY POLAT ve Doç. Dr. M. Tolga AKBULUT tarafından yürütülen “MALİ’DE TİMBUKTU HAFIZA MÜZESİ VE EL YAZMALARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ” konulu Mimari Tasarım 7 (Diploma Projesi) 1. Ara Jürisinin ilk bölümü, danışman jüri üyelerimiz Prof. Dr. İclal DİNÇER, ICOMOS Başkan Yardımcısı ve ICOMOS MALİ Milli Komite Başkanı Dr. Mimar Alpha DIOP, Doç. Dr. Dilek EKŞİ AKBULUT, raportörlerimiz Araş. Gör. Serhat Ulubay, Araş. Gör. Zeynep Ece Atabay ve Araş. Gör. Tuğçe Darendeli’nin katılım ve katkıları ile 3 Nisan 2019 Çarşamba günü tamamlandı.

Jüri öncesinde Dr. Mimar Alpha DIOP, öğrencilerimize Mali ve Timbuktu tarihi ile bölgenin geleneksel yapıları ve yapım teknikleri hakkında önemli bilgiler içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Danışman jüri üyelerimize katkıları için teşekkür ediyoruz.

Danışman jüri üyelerimize katkıları için teşekkür ediyoruz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s