MİMARİ MAKET – MALZEME ve TEKNİKLER KİTABI



Mimari Maket – Malzeme ve Teknikler isimli kitabım Yıldız Teknik Üniversitesi Basım – Yayın Merkezi tarafından Şubat 2019 tarihinde basılarak yayınlanmıştır.

Kitap ile öğrencilere maket ve maket yapımı konusunda temel bilgiler vermek, malzeme ve teknikleri tanıtmak ve özellikle öğrencilerin proje derslerinin tasarım süreçlerinde maket ile çalışmalarını teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Bilgi aktarımlarında, mümkün olduğunca şekil, tablo ve grafiklerden yararlanılarak bilginin kolay ve algılanabilir olması sağlanmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın sadece öğrencilere değil, konuya ilgi duyan tüm okurlara yararlı olması dileğiyle…

Not: Kitaba YTÜ kampüsleri içinde bulunan kitapçılardan ulaşılabilir.

My book titled “Architectural Modeling – Materials and Techniques” was published by Yıldız Technical University Publishing-Printing Center in February 2019.

The aim of the book is to provide students with basic information about model and model making, to introduce materials and techniques and to encourage students to work with models in the design process of project courses.

It is tried to make the information as easy and perceptible as possible by using the figures, tables and graphics from the information transfers.

I hope that the study will be useful not only to the students but also to all readers interested in the subject.

Note: The book can be purchased from bookstores in YTU campuses.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s