TİRİLYE’DE KÜLTÜR ve SANAT AKADEMİSİ / CULTURE & ART ACADEMY IN TIRILYE

YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2017-2018 Güz Yarıyılı “Mimari Tasarım 7” – “Bitirme Çalışması” kapsamında, Prof. Dr. Ayfer AYTUĞ ve Doç. Dr. M. Tolga AKBULUT  grupları olarak “TİRİLYE’DE KÜLTÜR ve SANAT AKADEMİSİ” çalışması gerçekleştiriyoruz.

Within the scope of YTU Faculty of Architecture Department of Architecture 2017-2018 Fall Semester “Architectural Design 7” – “Graduation Thesis” as Prof. Dr. Ayfer AYTUĞ and Assoc. Prof. Dr. M. Tolga Akbulut groups, we are carrying out the study “CULTURE AND ART ACADEMY in TIRILYE”.

3_2

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s